Landskapsarkitektur och Design

John Tizzard Trädgårdsarkitekt bildades i Vänersborg 1997. Företaget arbetar över hela västsverige med alla typer av gestaltningsuppdrag inom landskapsplanering, markprojektering, och stadsplanering.

John har över 30 års erfarenhet från både Sverige och Storbritannien och är utbildad landskapsarkitekt och trädgårdsmästare. Målet är att bygga ett företag med ett brett spektra och med stor vikt på kvalitet från utformning till utförande.

Hans arbetsfält spänner från trädgårdsplanering via parker och bostadsområden till offentliga platser såsom till exempel gator och torg samt skolor och översiktlig planering. Arbetsområdet sträcker sig främst runt Vänersborg, Uddevalla, Trollhättan, Skövde, Falköping och Göteborg.

 

John Tizzard    

Masters Landscape Architecture. Edinburgh
Dip. Hort. Edinburgh

Vänersborg     SWEDEN