Projekt: Kv Fridhem, Trollhättan

Bläddra/svep höger vänster, klicka/tryck för hela bilden (29 bilder)

Tävlingsförslag till nya lägenheter i centrala Trollhättan

I samarbete med ABAKO arkitektkontor och PEAB

Beställare: Bostads AB Eidar

Utemiljö Kv. Fridhem

Markplaneringen mellan punkthusen är väldigt informell, som ett lapptäcke över hela ytan. Mönstret skapas av olika ytor, både grön och hård. Hårdytan betår av asfalt med genombrott av naturgrå beton och vacker gräsarmeringssten. Lekplatsten mellan pakeringsplatserna är skapad av platsgjuten gummiyta i olika färg som försträrker områdets fria form samt blir en inspirerande upplyst plats. Grönytan består av olika växtzoner d.v.s gräsyta, marktäckare och låga buskar.

Som kontrast är parkeringsdäckets yta mer formellt och symmetriskt utformad. Rostiga planteringslådor i cortenplåt skapar volym åt växtligheten. Material kopplas till den gamla industrihistorian i området och närheten till Innovatum med sin kulturmiljö.

Klart 2015