Projekt: Badängen Otterbäcken

Bläddra/svep höger vänster, klicka/tryck för hela bilden (8 bilder)

En del av Gullspång Kommuns turistsatsning.

Skissförslag till ny situationsplan som inkluderar parkens framtida utformning med förslag till material, växter och belysning.

Beställare: Gullspångs Kommun