Projekt: Dicksonsgatan 2/4, Göteborg

Bläddra/svep höger vänster, klicka/tryck för hela bilden (9 bilder)

Jag vill ta bort den befintliga gräsytan och fruktträden. Mitt förslag ersätter den befintliga lösningen med olika fält av marktäckande växter och ett nytt prydnadskörsbärsträd. En yta täckt med marktäckande vegetation är vacker och lättskött. Den kommer att kräva mindre skötsel än dagens gräsmattor samt höjer gårdens kvalitet. Växtförslag inkluderar växter som är vintergröna och ger en lång blomsäsong. En formklippt avenbok häck skärmar av återvinningsområdet från resten av gården. Avenbok håller sina döda blad vintertid och ger en fortsatt avskärmande effekt.

I samarbete med ABAKO arkitektkontor och WMS AB.

Beställare: Statens Fastighetsverk