Projekt: Bengt Lindnersgatan 7, Göteborg

Bläddra/svep höger vänster, klicka/tryck för hela bilden (6 bilder)

Utemiljö förbättring, med nya naturstensplattor, stålkant och plantering.

I samarbete med ABAKO arkitektkontor och WMS AB.

Beställare: Statens Fastighetsverk