Projekt: RPV Sjukhuset i Falköping

Bläddra/svep höger vänster, klicka/tryck för hela bilden (11 bilder)

Förslag till innergårdar och omgivande park. För innergårdarna har målsättningen varit att skapa en rogivande, sinnlig och stämningsfull klostergård snarare än en rastgård.

För parkområdet innanför perimeterskyddet planeras en lite mera skyddad miljö med grusgångar för promenader, gräsmattor för såväl aktiviteter som vila och kontemplation. Platser med sittgrupper och möjligheter till exempel grillning, boule, samt plantering.

Varje gård rymmer flera platsbildningar av olika karaktär. Loggiorna ökar möjligheterna till utevistelse i olika väderlek och ger skydd mot både sol och regn. En anna viktig del i gårdsmiljön är konstnärlig utsmyckning och vattenspel.

I samarbete med ABAKO arkitektkontor i Göteborg.

Foto: Stefan Svensson