Projekt: Universitetsparken,Stora Entrén, Mariestad

Bläddra/svep höger vänster, klicka/tryck för hela bilden (13 bilder)

 

Upprustning på en befintlig park i Mariestad med ny planteringsytorna, sittytorna och belysning.

Beställare; Mariestads Kommun

Pågående projekt.