Projekt: Insikten, Trollhättan

Bläddra/svep höger vänster, klicka/tryck för hela bilden (6 bilder)

Området kring Insikten och linbanans vändstation i Trollhättan är ett av de centrala besöksplatserna i fall-och slussområdet. De utmaningar som finns i området kring Insikten är att öka attraktiviteten och tillgängligheten.

Uppdraget var att ge en skiss på hur området skulle kunna utformas utifrån de funktioner som behöver finnas.

Beställare: Innovatum Science Center i Trollhättan

Datum: 2012