Projekt: Förskolan, Flitiga Lisan, Mariestad

Bläddra/svep höger vänster, klicka/tryck för hela bilden (4 bilder)

 

 

Upprustning av befintlig förskolan inklusive gårdsmiljö

Från Skissförslag till Markhandlingar

I samarbete med ABAKO Arkitektkontor i Göteborg

Beställaren är Mariestads Kommun