Projekt: Kv Nejlikan, Vänersborg

Bläddra/svep höger vänster, klicka/tryck för hela bilden (4 bilder)

Centralt beläget bostadsområde som har varit negligerat under många år. Bilden visar en perennplantering på en befintlig kalkstensmur som tidigare bestod av en gräsmatta och är nu förvandlad till en präktig blomsterrabatt.

Beställare: Vänersborgsbostader